(BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK)

Tirsdag 24. januar 2012 kl. 19.00 på
Kongsberg vandrerhjem, Vinjes gate 1, 3616 Kongsberg.


DAGSORDEN:

1. Åpning av møtet.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Forslag til handlingsplan og budsjett
7. Saker til generalforsamlingen
8. Innkomne forslag
9. Valg av avdelingsstyre
10. Valg av representant til generalforsamling

Frister til årsmøtet:
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet kan fremmes helt frem til punkt 2. Dette gjelder saker som ikke får alvorlige konsekvenser for avdelingen. Forslagene bør fremmes skriftlig.

Umiddelbart etter at årsmøtet formelt er avsluttet ca kl.20.00 har vi inviteret Kjell Eneberget til å foredra rundt sine erfaringer om jaktprøver i utlandet generelt, og VM for stående fuglehunder spesielt. Alle interesserte er velkommen til foredraget.


Styret ønsker alle vel møtt !

Ps. Årsmøtepapirer kan fås ved henvendelse til sekretær avd. 2 Anders Rype