Hjerkinn 3/10 - 2020

Vi gratulerer Ingemar Söderström og Rastaskogens Dip Delta med 3 AK under Trippelprøven til NISK på Hjerkinn i helgen. Delta er etter Rastaskogens Cava og Rypebua`s Vincent. Oppdretter er Ingemar Söderström.