Avd 7 Trøndelag 

Styreleder:

Tor Westrum       

Mob:  908 34 584

Nestleder:

Bjørn Schjølberg

Mob: 915 44 407

Kasserer: 

Alf Geir Pedersen

     Mob: 908 92 385

  Sekretær:

Hege Aas

    Mob: 

Styremedlem:   

Stig Olsson  

Mob: 952 53 706

Styremedlem: 

Marit S. Langen

Mob: 951 06 658

Varamedlem 1: 

Tonje Rønning

Mob: 922 31 529 

Varamedlem 2:

Fredrik Uttaker

Mob: 

FACEBOOK

Aktivitetsplan for 2019

Resultater sendes:

 

 

 

 

Møte om RS saker

NISK avd.7

NISK holder også i år et medlemsmøte der vi diskuterer sakene som skal behandles på representanskapsmøtet 12.mai.

 

Einnunsdalens B-Abby

Avd. 7 Gratulerer Einnundalens B-Abby

Einnundalens B-Abby har oppnådd flotte resultater i vinter!

NISK LOGO_200x200

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I AVDELING 7

Innkalling med forslag til kandidater.

Super-Belle

NISK avd 7 tilbyr Treningsparti under Rørosprøven

NISK avd.7 tilbyr treningsparti under Rørosprøven "Den Gyldne Fuglehunden"

Situasjonen i NISK avd.7

Under ordinært årsmøte i NISK avd.7 lyktes det ikke årsmøte å velge nytt styre. Årsmøtet besluttet derfor at det skulle nedsettes et interimstyre som sammen med valgkomiteen(VK) skulle fortsette arbeidet med å få på plass forslag til nytt styre.