Avd 7 Trøndelag 

Styreleder:

Tor Westrum       

Mob:  908 34 584

Nestleder:

Bjørn Schjølberg

Mob: 915 44 407

Kasserer: 

Alf Geir Pedersen

     Mob: 908 92 385

  Sekretær:

Hege Aas

    Mob: 934 51 637

Styremedlem:   

 

 

Styremedlem: 

 

 

Varamedlem 1: 

Tonje Rønning

Mob: 922 31 529 

Varamedlem 2:

 

 

 

FACEBOOK

Aktivitetsplan for 2019

Resultater sendes:

 

 

 

 
NISK LOGO_200x200

NISK avd.7 arrangerer Årsmøte

Oppdatert med årsmøtedokumenter

Tirsdag 21. januar kl. 18.30

NISK LOGO_200x200

Fellesutstillinga Midt-Norge

Lørdag 9. november 2019 kl. 09.00 i Trondheim Hundehall.

lerdue

Lerdueskyting Avd.7

NISK Avd.7 har fått til ett samarbeide med Nidaros JSK og inviterer til lerdueskyting den 23.07 og den 13.08 på Nidaros sin lokaliteter på Jonsvatnet. Gratis runde for medlemmer under 25 år.