Avd 7 Trøndelag 

Styreleder:

Tor Westrum       

Mob:  908 34 584

Nestleder:

Bjørn Schjølberg

Mob: 915 44 407

Kasserer: 

Alf Geir Pedersen

     Mob: 908 92 385

  Sekretær:

Hege Aas

    Mob: 

Styremedlem:   

Stig Olsson  

Mob: 952 53 706

Styremedlem: 

Marit S. Langen

Mob: 951 06 658

Varamedlem 1: 

Tonje Rønning

Mob: 922 31 529 

Varamedlem 2:

Fredrik Uttaker

Mob: 

FACEBOOK

Aktivitetsplan for 2018

Resultater sendes:

 

 

 

 
Einnunsdalens B-Abby

Avd. 7 Gratulerer Einnundalens B-Abby

Einnundalens B-Abby har oppnådd flotte resultater i vinter!

NISK LOGO_200x200

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I AVDELING 7

Innkalling med forslag til kandidater.

Super-Belle

NISK avd 7 tilbyr Treningsparti under Rørosprøven

NISK avd.7 tilbyr treningsparti under Rørosprøven "Den Gyldne Fuglehunden"

Situasjonen i NISK avd.7

Under ordinært årsmøte i NISK avd.7 lyktes det ikke årsmøte å velge nytt styre. Årsmøtet besluttet derfor at det skulle nedsettes et interimstyre som sammen med valgkomiteen(VK) skulle fortsette arbeidet med å få på plass forslag til nytt styre.

Avd 7: Husk Årsmøtet :-)

ÅRSMØTET AVD 7 

NISK AVD 7 INVITERER ALLE SINE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 30/1-19 
DATO: 30/1-19 KL 18.30
STED: COOP KANTINA, Østre Rosten 108...
DAGSORDEN:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere
3. Behandle avdelingsstyrets årsberetning
4. Godkjenning av avdelingsstyrets regnskap for 2018
5. Behandle avdelingsstyrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2019
6. Behandle innkomne forslag
Ingen innkomne saker innen fristen
7. Valg av avdelingsstyre og revisor
Forslag sendes til valgkomiteens leder: Frode Døsvik, 40043320, frodedos@gmail.com
8. Valg av representant til Nisk RS 2019
9. Valg av valgkomite
Sakspapirer blir lagt frem på årsmøtet, for de som ønsker sakspapirer på forhånd, kontakt sekretær på mail.
Velkommen