Avd 7 Trøndelag 

Styreleder:

Tor Westrum 

Mob:  908 34 584

Nestleder:

Terje Vikan Olsen

Mob: 918 35 918

Kasserer: 

Alf Geir Pedersen

     Mob: 908 92 385

  Sekretær:

Hege Aas

    Mob: 934 51 637

Styremedlem:   

Eli Brøseth

Mob: 452 24 409

Styremedlem: 

 

Varamedlem 1: 

Patrick Myran

Mob: 928 30 200

Varamedlem 2:

Per Jarle Ingstad

Mob: 952 20 950

Varamedlem 3:

 

Varamedlem 4:

Kenneth Mossige

Mob: 916 39 064

Varamedlem 5:

 

Inge Brøseth

 

Mob: 934 11 006

 

        FACEBOOK     Aktivitetsplan_2020 

      Resultater sendes: 

avd7@nisk.no

 
NISK LOGO_200x200

Innkalling til digitalt årsmøte til NISK avd. 7

Tid: Mandag 15.02.21 kl. 18.30. Sted: Teams

MELDING FRA STYRET I NISK AVDELING 7

Sett i lys av kjennelsen fra Asker og Bærum tingrett, hvor styret i avdeling 7 på nytt fikk medhold, finner styret det riktig å legge ut følgende:

logo

Informasjon fra NISK avd.7

Kjennelse fra Asker og Bærum Tingrett

Malvikprøven

Malvikprøven 17 - 18 okt: Treningsparti

I forbindelse med Malvikprøven 17.-18.okt kan vi tilby et TRENINGSPARTI PÅ SKOG

Malvikprøven

Malvik JFF/NISK avd 7 arrangerer skogsfuglprøve i Malvik 17.-18.10 2020

MALVIKPRØVEN er en skogsfuglprøve med felling som går i fine skogsterreng i Malvik kommune.