Økonomiveileder

For å sikre at vi opptrer i tråd med gjeldene bestemmelser og for å redusere risiko for feil og misligheter er det laget en veileder for økonomifunksjonen i NISK.

Hovedstyret har utarbeidet en økonomiveileder som foreligger i første versjon. Den tar først og fremst for seg økonomifunksjonen avdelingene. Senere vil den oppdateres med en brukerveiledning for føring av regnskapet.

For spørsmål og innspill, send e-post til anders@fledsberg.no

Økonomiveilederen