NISK Logo Avd 4

Oggevannsprøven 2019

Endelige partilister

div 18

Treningskvelder

Torsdager på Skisland

Da starter vi opp med treningskvelder Torsdager fra klokken 18.00 
Aversjon på sau, leirdueskyting og due trening. 
Under ligger listen over instruktører og hjelpere.