Hovedstyre

E-postadresser til styret: se under enkelpersoner.  For post til sekretær/klubben: post@nisk.no

Leder

Tore O. Salvesen

4985 Vegårshei

Tlf: 950 47 825

E-post: toresbyggtegning@gmail.com

Nestleder

Lene Moen

Horgenveien 106

1929 Auli

Tlf: 995 11448

E-post: rypebua@gmail.com

 

Styremedlem økonomi

Jan Erling Sperre

Flisnesvegen 66

6013 Ålesund

Tlf: 92085183

Epost: jan.sperre@outlook.com

 

Styremedlem utstilling

Eldri Kjørren

Finnrøstvegen 6,

2840 Reinsvoll

Tlf. 470 65 344

Epost: reddubliner@gmail.com

Skal ha tilsendt klubbkopien av utstillingskritikker.

Styremedlem jaktprøver og trening

Arthur Olav Aune

Løvesvingen 14

9104 Kvaløya

Tlf: 915 63 610

E-post: Arthur.Aune@Online.no

Skal ha tilsendt klubbens jaktprøvekrtikker

Styremedlem avlsråd

 

Christell Seljesether

Stull Hansens vei 6B

9910 Bjønevatn

Tlf: 900 41 356

Epost: cseljesether@hotmail.com

 

Varamedlem

Tor Westrum

Hesttrøa 14

7224 Melhus

Tlf: 908 34 584

Epost: torwe@msn.com

Sekretær

Vigdis Ingebrigtsen

Londalen 25

5267 Espeland

Tlf. 971 96 750

post@nisk.no

 

 

Informasjonsansvarlig

Marit S. Langen

Gamle Kongevei 270

7374 Røros

Tlf. 951 06 658

Info@nisk.no

Tips en venn Skriv ut