Hovedstyre

E-postadresser til styret: se under enkelpersoner.  For post til sekretær/klubben: post@nisk.no

Leder

Tore O. Salvesen
4985 Vegårshei

Tlf: 950 47 825

E-post: tores@tamail.no

Nestleder

Lene Moen

Horgenveien 106,

1929 Auli

Tlf: 995 11448

E-post: rypebua@gmail.com

 

Styremedlem økonomi

Jan Erling Sperre

Flisnesvegen 66

6013 Ålesund

Tlf: 92085183

Epost: jan.sperre@outlook.com

 

 

Styremedlem utstilling

Eldri Kjørren

Finnrøstvegen 6,

2840 Reinsvoll

Tlf. 470 65 344

Epost: reddubliner@gmail.com

Skal ha tilsendt klubbkopien av utstillingskritikker.

Styremedlem jakt

Vidar Molvær


Vervgt 8

6003 Ålesund

Tlf: 928 08 857

E-post: vidarmolvar@gmail.com

Skal ha tilsendt klubbens jaktprøvekrtikker

Styremedlem avlsråd

Jørgen Krabbedal


Kjøkkelvikveien 80

5178 Loddefjord

Tlf: 950 03 600

E-post: jorgen@krabbedal.no

 

 

Varamedlem

Christell Seljesether

Stull Hansens vei 6B

9910 Bjønevatn

Tlf: 900 41 356

Epost: cseljesether@hotmail.com

 

Varamedlem

Aleksander Eid

7520 Hegra

Tlf: 950 01 783

Epost: aleksander_eid30@msn.com

 

 

Sekretær

Ellen Bakke Dobloug

Fartvegen 270,

2324 Vang H

Tlf. 413 25 189

post@nisk.no

 

 

Informasjonsansvarlig

Tonje Rønning

Info@nisk.no

Tips en venn Skriv ut