Vi går mot nytt RS i NISK .

Vi skal igjen stemme over ett forslag om omorganisering.

Det er som vi ser ingen store forandringer i dette forslaget siden forrige RS.

Papirene ligger på NISK sider nettsider under RS.

Er det noen som har meninger eller forslag ta kontakt med oss i styret avd 7.

Vi gjør oppmerksom på at omorganiserings saken ble diskutert på vårt Årsmøte som kom med følgende vedtak:

Årsmøtet i NISK avd.7 går inn for at dagens ordning med RS avvikles. Den erstattes med en årsmøtemodell i samsvar med NKK/FKFs lovmal, der alle medlemmer har møterett og stemmerett.

Avdelings/DK modellen fortsetter slik den er beskrevet i NISK sine lover.

Paragraf 6 1.1 bokstav H, slettes (Avdelingens årsmøte oppgaver: - valg av utsendinger til RS slettes)