NISK Oppdretterpris

NISK Oppdretterpris ble introdusert på RS 2020.

NISK Oppdretterpris .docx

Premie årets hund   oppdretter

NISK OPPDRETTERPRIS

På RS 2020 ble NISK Oppdretterpis introdusert!

Frist for innmelding i år blir 01.12.2020.