Ønsker du å melde deg inn, kan du bli medlem i NISK her.(linken tar deg videre til NKK's sider) (Gjelder kun medlem m/fuglehunden)
 
For andre medlemskap (se nedenfor) og om man ikke ønsker å betale med VISA/MasterCard, send mail til post@nisk.no med kontaktinfo (adresse, mobilnummer og e-post adresse) og hvilket medlemskap du ønsker. For familiemedlemskap MÅ en person med samme adresse være medlem. NB! husk å oppgi navn på hovedmedlem. Ta evt kontakt med sekretær ved spørsmål.
Endring av e-post adresser kan KUN gjøres via "min side" på nkk.no 
Adressendring kan gjøres enten på  "min side", eller ta kontakt: 
 
Sekretær 
Vigdis Ingebrigtsen
Londalslia 1
5267 Espeland
Mobil 971 96 750
 
Adressendring kan også gjøres på "Min side" på www.nkk.no
 
Priser:
            
Medlemskap UTEN „Fuglehunden“ koster
kr. 250,- pr. år
Familiemedlemskap  koster
(her må en person med samme adresse fra før være
medlem og denne persons navn må oppgis ved innmelding)      
  
kr. 250,- pr. år
 
 
 
Medlemskap MED ”Fuglehunden”  koster
og inkluderer:
  • 6 nr. av blaget ”Fuglehunden”
kr. 500,- pr. år
 
 
 
 I tillegg kommer grunnkontigent til NKK pdd kr. 313,-
Er du medlem i flere klubber tilkommer det en grunnkontigent.
Etter 01.09. er det halvpris på medlemskap og grunnkontigent.