Statutter Årets Hunder

Nye statutter for Årets Hunder ble vedtatt på RS 10.05.2020. Det ble også vedtatt en ny klasse  " årets kombinert hund" etter forslag fra en avdeling. Styret fikk mandat til å utarbeide forslaget før statuttene blir kunngjort.