Avd 3 Hedmark/Oppland 

Leder: Anne Marthe Torbjørnsen   Mob: 970 19 187

Nest Leder: Roy Åge Nesset  Mob: 473 85 845

         Kasserer: Leif Arne Eriksen 

Mob: 402 47 576

Styremedlem:John Verstegen 

 Mob: 416 65 196  

Styremedlem: Hege Johansen Mob: 906 70 030

Varamedlem: Leon Aleksander Kjelland 

Mob: 481 35 019

 

Varamedlem: Marit H Egeland

Mob: 928 35 234

 

Aktivitetsplan for 2017

 

 

dd

AVD 3 sin årlige hundeutsilling

NORSK IRSKSETTERKLUBB AVD.HEDMARK OG OPPLAND INVITERER TIL SIN ÅRLIGE UTSTILLING

Nisk Avd.3 arrangerte treningsdag

Nisk avd.3 arrangerte treningsdag i Øyerfjellet Søndag 18.Februar. Det teltok tilsammen 10 hunder.