Årsmøte i avdeling 3

På årets årsmøte i avdeling 3 var det ikke nok kandidater til å få valgt et funksjonelt styre. Årsmøtet vedtok derfor å søke om at avdelingen blir midlertidig nedlagt i påvente av klubbens regionsreform og/eller lovendringer. Styret i Norsk Irsksetterklubb tar vedtaket til etterretning og kommer til å fremme saken for RS i mai. I mellomtiden tar hovedstyret over administrasjonen av avdeling 3. Hovedstyret har forespurt og foreslår Eli Aateigen som Distriktsrepresentant i perioden.

 

Dersom medlemmer av avdeling 3 kunne tenke seg å ta på seg et styreverv i avdeling 3 eller har andre forslag til Distriktsrepresentant  sendes det til hovedstyret på post@nisk.no. Om nok personer melder seg til at man kan få et fungerende styre kommer hovedstyret til å lyse ut ekstraordinært årsmøte i avdeling 3.

Andre forslag til Distriktsrepresentant sendes styret innen 1.mars.

05.03.2021: Det kom ingen forslag til annen distriktsrepresentant innen fristen. Dermed utnevnes Eli A. Aateigen til DR for avdeling 3.

 

Styret i NISK