TID: Onsdag 3.Februar.2021 klokken 18:30   
STED: Teams

Pågrunn av COVID-19 vil årsmøtet bli digitalt. For å kunne gjennomføre årsmøtet digitalt trenger vi å vite hvem som vil delta.
Dere kan melde dere på via mail til Eli A. Aateigen elaateig@hotmail.no og vil da noen dager før årsmøtet få en link med invitasjon til teams møtet.
Velkommen til ett litt annerledes årsmøte. 

DAGSORDEN

Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

Sak 2: Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

Sak 3: Årsberetning for 2020

Sak 4: Regnskap for 2020

Sak 5: Innkomne forslag

Sak 6: Budsjett og handlingsplan for 2021

Sak 7: Valg av avdelingsstyre

Sak 8: Valg av utsendinger til representantskapet

 

 

 

årsmøtet 1 2020.docx   <-- (årsberetning 2020)

NISK 3 RESULTAT.docx <-- (Regnskap)

Protokoll fra årsmøtet NISK avd 3 .pdf