Statutter Årets Hunder

Nye statutter for Årets Hunder ble vedtatt på RS 10.05.2020. 

Ved spørsmål kontakt jaktprøveansvarlig på e-post jaktprover@nisk.no 

 

ÅRETS HUNDER 2020.docx