Tara-Discovery-valper-3uker_510x383

Avlskriterier irsk rød og hvit setter

Utvalgskriterier for anbefalt parring

10valper_Skadi-Kansas_500x375

Avlsplan

Alvsplan Norsk irsksetterklubb Irsk rød og hvit setter 2012-2017

r_a-hofte

Krav til kjent status HD for irsk rød og hvit setter

Registreringsrestriksjon innføres 1.1.2014

snoopy og valper

Utavlsprogram for irsk rød og hvit setter

På oppfordring fra The Irish Kennel Club har NKK i samråd med NISK besluttet å legge til rette for at også norske oppdrettere kan delta i det internasjonale utavlsprogrammet for irsk rød og hvit setter og irsk setter.