Velkommen till årsmøte i avdeling 5, i Statens Hus, Kaigaten 9, tirsdag 24. januar 2016. kl 1900. Statens Hus ligger mellom bystasjonen og jernbanestasjonen.

Årsmøtet er avdelingens øverste beslutningsorgan. Årsmøtet innkalles av avdelingsstyret. Årsmøtedato skal opplyses på klubbens hjemmeside med minst 4 ukers varsel. Innkalling skjer skriftlig (e-post og hjemmeside) med minst 2 ukers varsel og med opplysning om hvor sakspapirer kan fås. Fristen for innsending av forslag er 3 uker før årsmøtet. sendes til avd5@nisk.no

Saksliste:

1. godkjenning av innkalling og dagsorden
2. valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
3. behandling av styrets beretning
4. godkjenning av regnskap
5. behandle styrets budsjett og handlingsplan
6. behandle innkomne forslag
7. valg av avdelingsstyre
8. valg av utsendinger til generalforsamlingen.

Vel Møtt.

Mvh

Styret Avd5