NISK avdeling 2 avholdt sin årlige aversjonsdressur mot sau (”strømming” av hund mot sau) de tre første mandagene i august. Det var i år et meget godt oppmøte, og rekord i antall påmeldte. Til sammen ble det testet 26 hunder, både førstegangs og repetisjon. Sauen var stort sett samarbeidsvillig og vi takker bonden for utlån av sau og jorde. Nytt av året var at vi valgte å dele inn i ” timeavtaler”. Dette var en fordel for både de som skulle vente på tur ,og for Heidi som strømmet. Det var ingen som dukket opp uten avtale, så da fungerte ordningen som planlagt. Vi vil minne alle om å huske på å ta med registreringsnummeret, samt å melde seg på så tidlig som mulig til neste år. Erfaringsmessig venter mange med å melde på til siste liten, og da kan det i verste fall være full-booket. Så vel instruktøren som sauen har kun kapasitet til en viss mengde hunder pr. kveld!