Premieringer jaktprøver 2008 NISK avdeling 2 (oppdatret).
Vi legger nå ut en liste over registrerte premieringer fra vinterens jaktprøver. Listen er laget ut i fra innrapporterte premier og "Søk på hund-tjenesten". Vennligst gi tilbakemelding dersom dere finner feil eller mangler ved listen.
Premieringer som ikke er ført opp på listen kan mailes til Anders Rype på niskavd2@hotmail.com.
 
19907/04 ”US” Kuling (Randi Halvorsen og Rune Magnussen).
16.02.2008                 2.VK                                                               Rjukan
23.02.2008                 1.VK m/CK                                                      Hovden
01.03.2008                 2.VK kval                                                        Filefjell
02.03.2008                 4.VK finale                                                      Filefjell
08.03.2008                 1.VK m/CK                                                      Hemsedal
05.04.2008                 1.VK semi                                                       Femunden
06.04.2008                 2.VK finale                                                      Femunden
23.08.2008                 2.VK semi                                                       Kiær
24.08.2008                 4.VK finale                                                      Kiær
30.08.2008                 3.VK                                                               Hjerkinn
28.09.2008                 1.VK finale                                                      Østfold
25.10.2008                 4.VK                                                               Vestfold II
 
 
09947/03 ”US” Orkan (Randi Halvorsen og Rune Magnussen).
 
01.03.2008                3.VK                                                                Filefjell
14.03.2008                1.VK NM kval                                                    Andøya
15.03.2008                5.VK NM semi                                                   Andøya
11.04.2008                1.VK m/CK                                                       Geilo                                       
 
 
 
01503/01 NJCH ”US” Tornado (Randi Halvorsen og Rune Magnussen)
 
02.03.2008                6.VK finale                                                       Filefjell
08.03.2008                3.VK kval                                                         Hemsedal
09.03.2008                3.VK finale                                                       Hemsedal
28.03.2008                1.VK m/CK                                                       Hovden
05.04.2008                2.VK semi                                                        Femunden
23.08.2008                2.VK kval                                                         Kiær
30.08.2008                5.VK                                                                Hjerkinn
05.09.2008                2.VK kval                                                         Kongsvold
06.09.2008                2.VK semi                                                        Kongsvold
11.10.2008                4.VK NM semi                                                  Vestfold
25.10.2008                6.VK                                                               Vestfold II
 
 
 
 
02224/00 Lyngstuas Millenium Polka (Sonja Stuverud og Hans Gjøslien)
 
10.10.2008                2.VK NM kval                                                    Vestfold
11.10.2008                3.VK NM semi                                                   Vestfold
 
 
 
 
 
02109/01 NUCH Sæterelvas Tyra (Marit Brath Lund)
 
02.03.2008                 6.VK                                                              Nøsen
13.04.2008                 3.AK                                                              Geilo
08.11.2008                 1.AK                                                              Rogaland
 
 
 
 
 
 
 
 
21246/01 Imingens Sa O`Malley(Irene Lysebo Sveva og Gisle Sveva)
 
11.10.2008                   2.AK                                                            Vestfold
01.11.2008                   2.AK                                                            Trøgstad
08.11.2008                   1.AK                                                            Holleia
09.11.2008                   2.AK                                                            Holleia
 
 
 
02866/06 Imingens Lz Kayleigh (Irene Lysebo Sveva)
 
17.02.2008                   3.AK                                                            Rjukan
09.03.2008                   3.AK                                                            Rjukan
08.11.2008                   3.AK                                                            Holleia
 
 
 
 
 
 
05186/03 NSUCH Skottjønnas Turte (Arne Huse)
 
13.04.2008                   1.AK                                                            Geilo                    
27.08.2008                   2.AK                                                            Kongsberg
 
 
 
 
 
 
13524/06 ”US” Nansen (Elin Vasbø og Per Tufte)
 
17.10.2008                     1.AK                                                            Tjølling
26.10.2008                     4.VK finale                                                   Vestfold II
 
 
 
 
03517/05 Neverdalens A`Yatzy (Thor Eide)
 
13.04.2008                     2.AK                                                            Dovrefjell
23.08.2008                     3.AK                                                            Raggsteindalen
24.08.2008                     2.AK                                                            Raggsteindalen
31.08.2008                  2.AK                                                            Bygdin
 
 
13526/06 US Kvikk Lunsj (Hermann Mejdell)
 
01.03.2008                     2.UK                                                           Filefjell
24.08.2008                     1.AK                                                           Torbudalen
30.08.2008                     1.AK                                                           Hjerkinn
05.09.2008                     1.AK                                                           Kongsvoll
06.09.2008                     3.AK                                                           Kongsvoll                                                                                                                                                                                 
 
 
 
01507/01 ”US” Cornflakes (Christian Mejdell)
 
30.08.2008                     2.AK                                                            Hjerkinn
05.09.2008                    1.AK                                                            Kongsvoll
27.09.2008                     1.AK                                                            Kongsvoll
 
 
 
24526/05 Skjerpholtets Bolivar (Siri Kulberg)
 
29.02.2008                     1.AK                                                            Filefjell
01.03.2008                     2.AK                                                            Filefjell
11.04.2008                     1.VK ,kval                                                    Geilo
 
 
 
 
12907/05 US Guran (Rigmor Håøy og Svein Bøe)
 
11.10.2008                     1.AK                                                           Vestfold
 
 
 
02863/06 Imingens Lz Theo (Anders Rype)
 
09.03.2008                     2.AK                                                           Rjukan
11.04.2008                     3.AK                                                           Geilo
 
 
 
 
05167/06 Lauvåsens Celtic Spirit (Jan Erik Faugstadmo)
 
08.03.2008                     2.UK                                                           Hemsedal
09.03.2008                     3.UK                                                           Hemsedal
30.03.2008                     2.AK                                                           Folldalen
12.04.2008                     2.AK                                                           Geilo
13.04.2008                     2.AK                                                           Geilo
 
 
 
 
22184/99 Varpåsens Zera (Roar Karlsen)
 
04.04.2008                     4.VK ,kval                                                   Rjukan
 
 
17240/07 Kamvatnets Muppet (Morten Fuglerud)
 
30.08.2008                      2.UK                                                          Geilo
31.08.2008                      2.UK                                                          Geilo
 
 
 
 
 
 
 
15083/01 Furunakkens Zuna ( Linda Bekkevold og Øyvind Torgersen)
 
02.03.2008                   2.AK                                                              Nøsen
 
 
 
14436/03 Furunakkens Faun (Tonje Evju)
 
01.03.2008                   3.AK                                                              Ørskogfjellet
25.10.2008                   2.AK                                                              Nannestad
 
 
 
00610/05 Furunakkens Freya (Geir Haugen)
 
30.03.2008                   3.AK                                                              Folldalen
05.04.2008                   2.AK                                                              Femunden
06.04.2008                   1.AK                                                              Femunden
13.04.2008                   2.AK                                                              Geilo
21.08.2008                   1.AK m/ÆP                                                     Østmarka
24.08.2008                   1.AK                                                              Jevnaker
26.09.2008                   2.AK,kval NM skog                                          Oggevatn
27.09.2008                   2.AK,semi NM skog                                         Oggevatn
25.10.2008                   1.AK                                                              Romeriksåsen
08.11.2008                   2.AK                                                              Rogaland
14.11.2008                   1.AK                                                              Os II
16.11.2008                   2.AK                                                              Os II
 
 
 
144327/03 Furunakkens Zorro (Ole Pinderup)
 
09.03.2008                   3.AK                                                               Hemsedal
29.03.2008                   3.AK                                                               Folldalen
 
 
 
 
21986/06 Neadalens Lulla (Eva Kind Stokkerud)
 
29.03.2008                   3.UK                                                               Folldalen
 
 
 
 
07016/05 Skagastølens Alita (Åse og Steinar Roe )
 
01.11.2008                   3.AK                                                               Trøgstad