På samme prøve fikk Gagganjunis Varja 2.pr AK. Eiere: Monica og Geir Koppen

På vinterprøven til TFK 1.mars fikk Aska-Viking 2.pr UK. Eiere: Ann-Karin og Roy-Steve Steinli