Det kalles herved inn til ekstarordinært årsmøte i avdeling 7

Tid: Fredag 4.juni kl. 19.00

Vil du være med på møtet, send e-post til avd7@nisk.no. Da vil du få tilsendt en lenke du kan klikke deg inn på. Påmelding må være inne før kl. 12.00 torsdag 3.6.

SAK1:

Valg av nytt styre for NISK avd.7

Innsending av forslag til interimsstyret må være interimsstyret i hende senest 7 dager (28.05.) før ekstraordinært årsmøte.  Sendes på e-post avd7@nisk.no

Innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

SAK 2: 

Valg av representant/er  til Representantskapsmøte i Norsk Irsksetterklubb.

 

Forslag til nytt styre fra Interimsstyret.docx

Referat:

Ekstraordinært årsmøte 2021.docx

 

For interimsstyret i NISK avd.7

Gabrielle Cappelen.