Vi inviterer til årsmøte på Kongsberg Vandrerhjem, Vinjesgt 1, Kongsberg 28. januar 2019. Årsmøtet starter klokken 18:00.

 

DAGSORDEN:

1. Åpning av møtet

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Forslag til handlingsplan og budsjett

7. Saker til Representantskapet (tidl. Generalforsamling)

8. Innkomne forslag

9. Valg av avdelingsstyre

10. Valg av representant til Representantskapsmøte i NISK

Frister til årsmøtet: Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må stilles skriftlig til styrets leder innen 07.01.2019. Sakspapirer vil bli lagt ut i god tid før møtet.

Etter årsmøtet kommer Carmen G. Kadim fra Nordisk Hundemassasjeskole og holder et foredrag for oss om hvordan vedlikeholde en hund før under og etter aktivitet. Prisen for foredraget er 100,- per person som betales i døren.

E409FAEA-346C-42CF-BDB5-E9C27749CDC6.png