Hund/sau dressur 2008De fleste hunder vil instinktivt jage, noe som kan bli et problem når en ferdes i områder der det er sau. For å gå på jaktprøve eller jakt, i den perioden det ferdes sau i utmark, kreves det at du kan forevise gyldig sauebevis.Vi tilbyr hund/sau dressur, holdt av Ski JFF sine autoriserte instruktører.Er du interessert i å få hunden din saueren, ta kontakt med oss (Kai) på tlf. 928 28 100 / kaisoot@broadpark.no for påmelding og ytterligere info.HUSK regnr. for hunden, helst ved påmelding.Sted: Karlsrud gård, Ski/Langhus.
Frammøte etter avtale.Priser:
Førstegangs dressur: 400,- inkl. en repetisjon/kontroll (300,- for medlemmer i Ski JFF/ klubb m. avtale. Fornying av bevis/ repetisjon: 250,- (200,- for medlemmer/ klubb med m. avtale)Vi er klubb med avtale, så HUSK å ta med medlemskortet.FREMGANGSMÅTE
For å få bufebevis må hunden delta minst 2 kvelder hvis den tidligere ikke har fått godkjent bufebevis. Når du møter på dressurplassen første gang, får hunden på seg et spesielt dressurhalsbånd som inneholder en radiomottaker og to elektroder for strøm. Eier med hund vil så gå sammen med en instruktør inn i en innhegning med en liten flokk sauer. Hunden slippes etter hvert fri, etter ordre fra instruktør. Instruktøren bærer med seg en liten radiosender som utløser strøm i dressurhalsbåndet i styrke og varighet etter behov. Hvis/når hunden aktivt starter jag etter sauene, utløses et strømstøt som er såpass kraftig at hunden oppgir forsøket på å jage sauene. Hensikten er at hunden skal forbinde jaging etter sau med sterkt ubehag. Har hunden lært dette skikkelig, vil den sannsynligvis ikke gjøre flere forsøk på å jage sau. Noen hunder har imidlertid ”sterke drifter” og vil prøve seg igjen. For hvert nytt forsøk får hunden et strømstøt. Man avslutter gjerne etter at hunden har fått tre støt og venter så minst 14 dager før man prøver hunden igjen. Viser hunden da ingen interesse for sauen, kan bufebevis utstedes. Jager hunden imidlertid denne gangen også, må den møte en tredje gang, og i hardnakka tilfeller kanskje en fjerde gang. Bufebevis kan altså ikke utstedes før hunden din viser klar redsel eller mangel på interesse for sauen. Det viser seg at hunder som aldri har vært i kontakt med sauer før, har større forutsetning for å få en vellykket dressur.

Om du så får utstedt bufebevis, så garanterer ikke det 100 % for at du kan gå trygt i marka og hunden din aldri vil jage sau. Møter du sau, så ikke ”test” hunden din, men gå en omvei. Husk båndtvangsbestemmelsene.DUMMY
Før du kan møte til hund-sau dressur, bør hunden din gå med et dummy-halsbånd i tiden før dressur kvelden(og en tid etter dressuren). Ca 1 uke før 1. dressur kveld og ca 1 uke etter utstedt bevis.

Dummy-halsbåndet er et bånd som etterligner el-båndet slik at hunden ikke skal forbinde båndet med selve dressursituasjonen. Dummyer kan man lage selv: tape 2 D-call batteri til halsbåndet slik at hunden blir vant til å ha noe tungt i halsbåndet. På denne måten vil ikke hunden så lett forbinde strømmen med halsbåndet. Hunden skal ha dette på hver gang hunden taes med på tur og ellers så ofte som mulig. Dummy-halsbåndet skal sitte på når man møter til dressur. Dummy-halsbåndet bør også sitte på noen dager etter avsluttet dressur.HUSK Å TA MED REGISTRERINGSPAPIRENE FOR HUNDEN OG NISK MEDLEMSKORT.