Styret i avdeling 9 vil legge ut nyheter, årsmeldinger, styrereferat, oversikt over årets hunder, aktivitetsplaner og annen nytting informasjon. Undertegne vil inntil videre fungere som redaktør av avdelingas side. Jeg oppfordrer medlemmer til å sende inn stoff og bilder til meg på e-postadresse: edgarhen@online.no.