Her er kritikken fra dommer Tom Bøhn:

Går et utmerket godt søk, i dito fart,stil og aksjon,utnytter vind og tereng på en fin måte i god kontakt med fører. Senere stand, går villig frem på ordre, fugl letter og Varja er rolig i oppflukt og skudd, utreder fint. Holder koken dagen ut og etter at Apportbeviset er lagt frem tildeles denne utmerkede AK-hund.1pr.AK.   

Tallkarakterer: 5-5-5-6-4-4-4 

 

 

 

Dommer Tom Bøhn