Solnedgang på Finnmarkvidda

#635201

Nedgang i salget
 
Det ble registrert 7185 solgte jaktkort for småvilt på FeFo kalenderåret 2007. Dette er en nedgang fra 2006 (8510 solgte kort), men fortsatt det nest høyeste antall kort som noen gang er solgt på Statskog Finnmark/FeFo. Flest kort ble solgt gjennom Inatur. 3204 kort ble solgt til fastboende i Finnmark og 3981 til tilreisende jegere. Jaktkortene var fordelt på 4496 kommunekort og 2689 kort for hele FeFo.
 
Kautokeino mest populær
 
Dette er første gang at det foreligger brukbare salgstall på kommunenivå i Finnmark. Tallene bekrefter Kautokeinos status som den mest populære jaktkommunen i fylket, til tross for takseringer som indikerte lave tettheter av lirype samt innføring av dagskvoter på tre liryper per dag, fortsetter Asbjørnsen. 
Kautokeino var den kommunen som det ble løst flest kort for, med 1084 solgte jaktkort. Av disse ble 1045 jaktkort solgt til personer bosatt utenfor Finnmark. Sør-Varanger var nummer to blant kommunene, her ble det solgt 515 jaktkort. Av disse ble 394 løst av personer bosatt i kommunen.
 
Store lokale variasjoner av jakttrykket. 
 
Jaktkortsalget indikerer et samlet jakttrykk på totalt 36 000 - 43 000 jaktdager i fylket. Dette tilsvarer i underkant av 1 jaktdag per km2 i hele Finnmark.  
- Selv om jakttrykket fordelt over hele fylket er lavt er det viktig å huske på at det er store lokale variasjoner. På statens marker i Sverige stenges jakta ved høyere jakttrykk enn 3 jaktdager per km2. Det er grunn til å tro at man lokalt i Finnmark er godt over dette jakttrykket, avslutter Asbjørnsen.


.