Slik ser en VK-hund ut. Damsgaards A-Freddy til Svein E Andresen med 1 AK i Raggsteindalen.