Avd 9 Troms 2017

       Leder: Geir Perdersen       Mob: 952 13 889

Nest Leder: Ørjan Wilhelmsen   Mob: 992 87 093

     Kasserer: Kristian Prytz        Mob: 995 85 387

  Sekretær: Tore Normann       Mob: 948 24 800

Styremedlem: Royer A.Larsen   Mob: 905 94 367

 

 

 

 

Aktivitetsplan for 2017