Avd 1 Oslo/Akershus/Østfold 

   Leder: Trygve Moen  
Mob: 916 70 907

 

Nestleder: 

 Dagfinn Elstad

 Mob: 993 00 000

Innmelding av resultater

 Kasserer: 

              Morten Ketil Dragseth

                 Mob: 975 29 061

 

Sekretær:

 John Magne Kalhovde

Mob: 917 32 917

 

Styremedlem: Geir Karlsen    Mob: 481 02 915

 

Styremedlem:  Terje Tofthagen     

Mob: 924 59 969  

 

 

Styremedlem: Nina Kollenberg

Mob: 992 79 774

 

Kontonummer: 5188.10.15726

VIPS nummer: 134791

 AKTIVITETSPLAN 2020

Vår Facebook side