Avd 1 Oslo/Akershus/Østfold 

     Leder: Trygve Moen  
Mob: 916 70 907

 

Styremedlem:  Terje Tofthagen     

Mob: 924 59 969  

 Kasserer: 

              Morten Ketil Dragseth

                 Mob: 975 29 061

Styremedlem: Dagfinn Elstad Mob: 993 00 000

Innmelding av resultater

Styremedlem: Geir Karlsen    Mob: 481 02 915

 

Styremedlem: John Magne Kalhovde

Mob: 917 32 917

Styremedlem: Nina Kollenberg

Mob: 992 79 774

Kontonummer: 5188.10.15726

VIPS nummer: 134791

     AKTIVITETSPLAN                         2020

Vår Facebook side