Sønn og Per Arne
Sønn med 3 x 1Ak
Rebell og Thomas
Rebell med 2Uk
Baylies og Tonje
Baylies med 1Ak
Luna og Marit
Luna med 2Ak
Bira og Bjørn
Bira med 2Ak
Jess og Inger
Jess med 1Ak
Saga
Saga med 2Uk
Krutt og Geir
Krutt med 2 x 2Ak
Hash-Tag og Barkhall
Hash-Tag med 1Ak
Urd og Inger
Urd med 2Ak
Raya og Anne
Raya med 3Vk kval
Olympia og Daniel
Olympia med 3Vk kval og 2Vk fin
Killer og Anita
Killer med 1Uk
Birk og Magne
Birk med 2Ak