Røros

2VK   Imingens Pn Vegas  Eier/Fører: Nina Kjelsberg 

3VK  Imingnes LK Rayban Eier/Fører: Frode Døsvik