Vi jobber også i år for å få til lavlandstrening og klubbmesterskap for NISK avd. 1, men i
skrivende stund venter vi på en avklaring som sikrer at vi får det til.
Når rypene har sviktet oss i år og Statskog en rekke fjellstyrer har lukket sine terreng for
rypejakt, er lavlandstrening en ypperlig anledning til å trene hunder.
Max 24 hunder så det blir godt med slipptid og gode fuglesituasjoner for alle.
Også i år vil dette bli arrangert i Sverige.
Alt blir dyrere, men vi blir billigere.
NISK avd. 1 vil subsidiere arrangementet så to treningsdager med terrengleie og
instruksjon vil gå ned til 2500,-.
Også i år har vi forhåndsbooket hotellet og dermed lykkes i å få gode priser.
Ypperlig anledning til å få trent hund og få mer kunnskap om trening av stående
fuglehunder.
Forutsatt at vi får de avklaringer som må på plass, så legges påmelding ut om et par
uker så vi krysser fingre for at alt går i orden, så hold av helgen!
Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til en trivelig og innholdsrik helg, og skulle vi
få ledige plasser er selvfølgelig medlemmer av andre NISK avdelinger og eiere av andre
fuglehundraser velkomne.

Mvh
NISK avd. 1