Avd 7 Trøndelag 

Styreleder:

 

Mob:  

Nestleder:

 

Mob: 

Kasserer: 

 

     Mob: 

  Sekretær:

 

    Mob: 

Styremedlem:   

 

Mob: 

Styremedlem: 

 

Varamedlem 1: 

 

Mob: 

Varamedlem 2:

 

Mob: 

        FACEBOOK    

      Resultater sendes: 

avd7@nisk.no