Nisk logo 100år_600x705

Dreiebok VK Finale Jubileumsprøven 19-21.08. 2017

Her kan du lese Dreiebok fra VK Finale Jubileumsprøven.

Dreiebok Finale 100års Jubileum.docx

 

 

Dreiebok Finale NISK’s 100-årsjubileum. Dombås/Hodalen 21.8.2017

Terreng: Håkkålfjellet, Hodalen
Dommere: Jørn-Tore Karlsen og Birger Stene
Værforhold: Overskyet, noe duskregn av og til, Svak nordvest vind.

Deltagere (alle IS):

1               G-Tjikkom av Miessevarri               e/f: Ronny Jørgensen
2               «US» Solan                                             e/f Kjetil Fosnes
3               Imingens LK Non Stop                     e/f: Stein Jørgensen
4               J-Tyfon av Kjerringholm                                   e/f: Randi Halvorsen/Rune Magnussen
5               Bjerkaasen’s Et-Erte Berte              e/f: Elisabeth H. Bjerke/Asgeir Bjerke
6               Vestviddas Dft Fauna                        e/f: Knut S. Skiple
7               Follsjøen’s Emilie                               e/f: Eldri Kjørren/Jørn Presterudstuen
8               Red Garlic’sJuicy Fruit                     e/f: Agneta Anderson/?
9               Kastellhagen’sArtemis Ilva            e/f: Eldri Kjørren/Jørn Presterudstuen
10            Settermosen Aberlour                     e/f: Rene Meinertsen
11            Bjerkaasen’s Bk Triac                        e/f: Elisabeth H. Bjerke/Asgeir Bjerke
12            Balbergkampens Elle-Melle          e/f: Asgeir Bjørklund/Rene Meinertsen
13            Erin Vom Kappelenpfad                                   e/f: Trond Kanstad/Niklas Sundberg
14            «US» Nora fra Hjerkinn                   e/f: Ronny Winther/Siri Winther
15            Gagganjunis Makker                          e/f: Anders Fledsberg

1.runde, 15 min:
1.slipp: G-Tjikkom – Solan
Solan tar føringen på bedre framdrift. Stand Tjikkom uten resultat. Stand Solan lenger framme, reiser uten å presentere fugl. Rypekull letter i 2 omganger i området og Solan forfølger og utgår.
Rangering: G-Tjikkom (har tid til gode).                                   

2. slipp: Non Stop – Tyfon
Tyfon går stort og åpent, sjanse for begge i anvist terreng. Tyfon stand og rypekull letter i flere omganger utenfor jaktbart hold. Non Stop stand, går villig på i etapper uten å presentere fugl. Rypekull letter i området. Non-stop utgår pga 2 sjanser, 1 tomstand og søksmessig for lite framdrift.
Rangering: Tyfon

3. slipp: Erte Berte - Fauna
Fauna revierer terrenget meget godt, Erte Berte går stort og åpent. Fauna stand, reiser djervt og presist ryper, rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer greit. Erte Berte stand langt ute. Avanserer langt uten resultat.
Rangering: Fauna, Tyfon, Erte Berte.

4. slipp: Emilie – Juicy Fruit
Fruit tar føringen. Emilie stand uten resultat. Rype letter to ganger i området. Senere tomstand og sjanse for Fruit. Stand for Fruit, går villig på og reiser ryper. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder ikke og fortsetter å jakte. Begge utgår.
Rangering: Fauna, Tyfon, Erte Berte.

5. slipp: Ilva - Aberlour
Ilva revierer terrenget glimrende, Aberlour er noe åpen. Finnes i samstand. Begge reiser villig og presist hver sine ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Ilva korrekt apport, mens Aberlour tygger litt.
Rangering: Ilva, Aberlour, Fauna, Tyfon, Erte Berte.

6. slipp: Triac – Elle-Melle
Triac tar føringen i slippet på bedre plan og framdrift, begge jakter glimrende. Triac stand, går villig på, ny stand, reiser djervt og presist rypekull og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporter korrekt.
Rangering: Ilva, Triac, Aberlour, Fauna, Tyfon, Elle-Melle, Erte Berte.

7. slipp Erin – Nora (7,5 min) deretter Erin – Tjikkom (Tjikkom har tid til gode fra første slipp.)
Erin-Nora: Nora i føringen på bedre framdrift. Nora stand, reiser villig rypekull og er rolig i oppflukt og skudd. Under utredning støkkes rype i 3 omganger og Nora utgår.
Erin – Tjikkom: Tjikkom fører slippet. Erin støkker ryper og blir for urolig. Utgår.
Rangering: Ilva, Triac, Aberlour, Fauna, Tyfon, Elle-Melle, G-Tjikkom, Erte Berte

8. slipp: Makker – Tyfon (Tyfon 2. runde)
Begge går stort og åpent i stor fart. Tyfon finnes i stand langt ute. Rypekull letter utenfor jaktbart hold. Makker er borte. Begge finnes i stand på hver sin flanke. Tyfon reiser villig og presist rypekull og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. For Makker letter ryper når fører kommer til. Under utredning ny stand og Makker er begge ganger rolig i oppflukt og skudd. Makker vil ikke apportere utlagt rype og utgår.
Rangering: Ilva, Triac, Aberlour, Fauna, Tyfon, G-Tjikkom, Elle-Melle, Erte Berte

Rangering etter første runde:
1. Ilva. 1 m/reis
2. Triac, 1 m/reis,
3. Aberlour, 1 m/reis, liten minus på apport
4. Fauna, 1 m/reis
5. Tyfon, sjanse, stand utenfor jaktbart hold.
6. Elle-Melle, 1 makkers stand.
7. Tjiukkom, 2 sjanser, 1 tomstand.
8. Erte Berte, 1 makkers stand, 1 tomstand.


2. runde, 15 min:
9. Slipp: Tjikkom – Erte Berte
Tjikkom revierer terrenget glimrende, mens Erte Berte går rett ut og forsvinner i resten av slippet. Tjikkom stand, reiser villig mot oss, enkeltrype og er rolig i oppflukt og skudd. Når utredning settes i gang letter rype. Tjikkom over Erte Berte som utgår.
Rangering: Tyfon,Tjikkom

10. slipp: Fauna – Ilva (2 min) deretter Aberlour.
Fauna-Ilva: Ilva tar føringen. Støkker rype, blir for urolig og utgår.
Fauna-Aberlour: Veksler om føringen. Fauna stand, Aberlour sekunderer. Fauna reiser djervt og presist ryper og er komplett rolig i oppflukt og skudd, Utreder. Senere ny stand på Fauna. Reiser villig og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder etter et vakkert fuglearbeid. Samtidig har Aberlour stand på motsatt flanke, løser ut, blir kalt inn og rype letter i område hvor Aberlour er. Senere Aberlour stand, reiser kontrollert rype og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder.
Rangering: Fauna, Tyfon, Aberlour, Tjikkom

11. slipp: Triac – Elle-Melle.
Begge jakter energisk i stor fart, revierer glimrende med Triac i føringen på noe bedre bredde og framdrift. Triac stand langt ute, reiser villig og presist rypekull og er rolig i oppflukt og skudd. I det Triac starter utredning letter gjenligger. Triac over Elle-Melle.
Rangering: Triac, Fauna, Tyfon, Aberlour, Tjikkom, Elle-Melle.

 

 

Rangering etter 2. runde og sluttresultat:

  1. 1.VK/CACIT: Bjerkaasen’s Bk Triac. 2 m/reis                          
  2. 2.VK: Vestviddas Dft Fauna. 3 m/reis, 1 makkers stand, sjanse
  3. 3.VK: J-Tyfon av Kjerringholm. 1 m/reis. 2 stand utenfor hold, sjanse
  4. 4.VK: Settermosen Aberlour. 2 m/reis, 1 makkers stand, sjanse
  5. 5. VK: G-Tjikkom av Miessevarri. 1 m/reis, 3 sjanse, 1 tom.
  6. Balbergkampens Elle-Melle. 2 makkers stand.

Dombås 24.august 2017.

Jørn-Tore Karlsen og Birger Stene 

 

Mvh Prøvekomitè