Jaktprøvekritikker sendes her:

For arrangører av jaktprøver:

Arrangører av jaktprøver sender jaktprøvekritikker til snils46@gmail.com eller
Stein Nilsen
Karl Halls veg 20B
9012 Tromsø.