Nisk logo 100år_600x705

Valg distriktsrepresentanter

I forbindelse med at Distriksrepresentanter velges med en funksjonstid på 2.år og sist valg var juni 2015. Utlyses det nå nytt valg.

 

Grunnet sist gjennførte valg av Distriksrepresentanter ble gjennomført i 2015, med en funksjonstid på 2.år gjennomfører vi nå nytt valg.

 

Som dere vet så er det absolutt ikke noe i veien for at dere sitter i lengre periode enn nevnte 2 år. Hovedstyret håper derfor at distriktsrepresentantene fortsetter i sine verv.

Dersom det er forslag til kandidater så må disse sendes Hovedstyret innen 20. mai 2017

post@nisk.no

 

Følge er valgte Distriksrepresentanter Juni 2015.

DK Norland                                       Per Matin Olsen

DK Finnmark:                                    Christell Seljeseter - Tar ikke gjennvalg.

DK Rogaland:                                    Per Sandanger

DK Møre                                            Renè Meinertsen

 

 

Utdrag av NISK sine lover.

 

§ 6-2-1 Valg av distriktsrepresentanter

Forslag til distriktsrepresentanter fremmes ved at enten medlemmene i vedkommende distrikt, eller styret foreslår en eller flere kandidater. Listen over kandidater kunngjøres på klubbens nettsted.

 

Stemmeseddel sendes styret innen gitt tidsfrist. Stemmerett gjelder kun i eget distrikt.

 

Distriktsrepresentantene velges med en funksjonstid på 2 år.

 

Styret i NISK har ansvar for å utlyse nytt valg.

 

 

Mvh

Hovedstyret i NISK

Tore Salvesen

leder