Vi har dessverre ikke ny webansvarlig på plass og beklager at info ikke er komme

Vår flinke avlsrådsleder, Jørgen Krabbedal, har dessverre trukket seg

Jørgen Krabbedal valgte tidligere i høst å gå ut av hovedstyret og som leder av avlsrådet. Dette beklager vi da Jørgen var dyktig og en ressurs på flere områder.

Inntil ny avlsrådsleder er på plass fungerer Arthur Aune som leder og henvendelser kan rettes til ham, eller til post@nisk.no

Vi takker Jørgen for innsatsen!

Mvh
Hovedstyret