TYDALSPRØVEN 2.-4. SEPTEMBER AVLYST

Tydalsprøve avlyst

NISK avdeling 7 har i år sett seg nødt til å avlyse Tydalsprøven. Dette fordi det ikke har vært mulig å skaffe nok terreng til at det ville være forsvarlig å gjennomføre en prøve.

De siste årene har det blitt stadig vanskeligere å skaffe kvalitetsmessige gode nok terreng. Dette var hovedgrunnen til at NISK avd.7 har jobbet fram et samarbeid med Røros JFF om en felles prøve både høst og vinter. Dette samarbeidet ser ut til å føre til at NISK avd.7 og Røros JFF i 2017 går sammen om det som tar mål av seg å bli en prøve av topp kvalitet.

NISK avd.7 hadde planlagt og håpet at det lot seg gjøre å arrangere høstens prøve, men tross mye jobb har det ikke vært mulig til å erstatte de terrengene klubben har mistet, slik at klubbens vurdering nå er at det ikke er mulig å få til en kvalitativ forsvarlig prøve.

 De som har meldt seg på prøven vil selvsagt få refundert hele sin påmeldingsavgift.