BIS_BIR_N UCH Red Dubliner D Elba_E_Eldri Skjelekvåle Kjørren

SPESIALUTSTILLING FOR IRSK SETTER (NISK AVD. 1)

Bilde: NUCH Red Dubliner D Elba og Eldri Skjelekvåle Kjørren. 

Nisk avd. 1 ønsker velkommen til spesialutstillingen for Irsk Setter rød og rød/hvit, samt valpeshow på Nordre Lindeberg Gård den 24. juni 2021. Påmeldingsfrist er 18.6 - 2021. Påmelding gjøres via web på NKK sine sider: https://www.nkk.no/terminliste-utstilling-inkl-lp-og-ag/category860.html

Vi tar forbehold om at Oslo kommune åpner for utendørsarrangement med inntil 50 personer.

Dommer: Wenche Porsanger, Ringsekretær: Hilde Albech og Skriver: Marita Johansen Buskerud

Oppmøte: 17.45.

Utstillingen starter kl. 18.00.

Det er utarbeidet en veileder med instrukser og tiltak som må følges for at vi skal få gjennomført utstillingen. Følgende smittevernsregler vil gjelde: Krav til 1 m avstand til dommer, ringsekretær og andre deltakere. Oppretthold god håndhygiene og følg oppslag på utstillingsområdet. Det oppnevnes en utstillingsleder, eventuelt én eller to assisterende utstillingsledere, som har hovedansvar for at smittevernreglene følges under arrangementet. Disse har myndighet til å rettlede og eventuelt bortvise personer som bryter reglene. Ved bortvisning mister personen retten til å vise hund eller å få refundert påmeldingsavgiften for gjeldende arrangement.

Arrangementet er ikke åpent for publikum, og det oppfordres til at utstillere ikke har med seg flere personer enn nødvendig.

Utstillerne får ikke lov til å komme til utstillingsområdet før de blir innkalt. Utstillerne oppfordres til å ta kontakt pr. telefon eller mail på forhånd om de har spørsmål, mangler eller uavklarte saker, Nina Kollenberg, epost: nina.kollenberg@gmail.com.

Avvik fra utstillingsreglene:

Hunder som får tildelt Very Good skal ikke komme inn igjen for plassering. De er ferdig bedømt når premien VG er utdelt.

Utstillere skal selv vise hundens bitt og tenner.

Når dommer går over hunden, skal utstiller stå på minst én meters avstand. Dommer eller ringsekretær kan, om nødvendig, selv holde i hundens bånd. Dommere skal ha forståelse for at en del hunder kan være ubekvemme i en slik situasjon. 

Det tas ikke vinnerbilder inne i ringen.

Husk hundens registreringspapirer og vaksinekort. Det blir salg av kaffe, brus og kaker. Betaling med Vipps.

Apportbevisprøve: Det vil også bli mulig å ta apportbeviset under arrangementet. Dommer er Cato Martin Jonassen. Følg linken for ytterligere instrukser, påmelding og betaling: https://www.deltager.no/event/apportbevisprove_24_juni_2021

 

 Vel møtt.