Skåbufjellas Lille My

Lille My eies av Øyvind Karlsen

Skåbufjellas Lille My ny godkjent avlstispe og elitehund

NJCH Skåbufjellas Lille My til Øyvind Karlsen oppfyller alle klubbens krav og er herved ny godkjent avlstispe og elitehund.

Mor: NUCH Skåbufjellas Kira

Far: Ero Lagopus av Kjerringholm

Oppdretter: Åge Ekre

 

Vi gratulerer!