Nisk logo 100år_600x705

Representantskapsmøte i NISK 2017

Representantskapsmøte i Norsk Irsksetterklubb vil bli avhold  på Gardermoen den  7. mai 2017

 

 

Representantskapsmøte i Norsk Irsksetterklubb vil bli avhold på Quality Aiport Hotel Gardermoen den 7. mai 2017 

 

Forslag, saker og lovendringer fra medlemmer, avdelinger eller styret må være styret i hende/poststemplet senest  26.mars 2017 (6. uker før møtedato) Fortrinnsvis via post@nisk.no

Forslag til valg sendes til valgkomiteen jorpre@me.com  - senest 26.mars (6.uker før møtedato)

 

Mvh

Styret