NISK LOGO_200x200

Representantskapsmøte i NISK 2016

Det kalles inn til representantskapsmøte i Norsk Irsksetterklubb på Gardermoen 8. mai 2016  kl. 0900

Les hele innkallingen.

 

Innkalling til

REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

NORSK IRSKSETTERKLUBB

Tid: Søndag 8. mai 2016 kl. 0900

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

  2. Fastsette representantenes stemmer.

  3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere.

  4. Beretning for perioden 2015.

  5. Regnskap for perioden 2015.

  6. Fastsette årskontingent for 2017.

  7. Innkomne forslag.

  8. Hovedstyrets forslag til budsjett.

  9. Valg.

Representantskapsmøtet er åpent for alle medlemmer av NISK.

Medlemmene har talerett, men ikke stemmerett.  Stemmeretten

er tillagt de valgte representantene fra avdelingene og distriktene

 som innehar stemmer etter medlemstall.

 

Lørdag:

Formøte/gjennomgang av saker til representantskapsmøtet.

Diverse fra avdelingene.

Eventuelt.

 

Møtet lørdag 7. mai starter kl 13:00

 

I forbindelse med representantskapsmøtet vil vi også informere om resultatene fra helseundersøkelsen

 

 

 

VEL MØTT!

 

Styret i Norsk Irsksetterklubb