Det_nye_styret_550x413

Referat fra årsmøte NISK avdeling 2

Årsmøtet for NISK avdeling 2 ble i år som tidligere år avholdt på Kongsberg Vandrerhjem, den 29.01.2018.

Tilstede fra styret var Ole Pinderup, Marlis Karlsen, Fred Harald Kristiansen og Thomas Roka-Aardal.

 

Møtet ble åpnet, deretter ble innkalling og dagsorden godkjent. Valg av dirigent, referent og protokollunderskrivere ble Stig Dale og Morten Fuglerud.

Årsberetningen, regnskap og budsjett ble gjennomgått av Ole og Marlis, og det ble etterspurt saker til representantskapet hovedstyret. Ulrik Myrhaug hadde en diskusjon om et tema, og han ble bedt om å fremme dette skriftlig slik at det kan tas opp på representantskapsmøtet. Det var ingen innkomne forslag til behandling for årsmøtet.

På valg denne gangen var:

  • Ole Pinderup (leder)
  • Marit Hasvold Egeland (treningsutvalg)
  • Marlis Karlsen (sekretær-delen)

Valgkomiteen bestod i år av Ulrik Myrhaug og Morten Fuglerud. Kandidater som ble foreslått var:

  • Ole Pinderup (stilte til gjenvalg)
  • Bjørg Navjord (sekretær)
  • Jørn Navjord (treningsutvalg)

Kandidatene ble enstemnig vedtatt ved akklamasjon. Valgkomiteen fortsetter ett år til.


Revisor Jan Martin Veberg stilte også opp og gjør jobben for oss også neste år!

Marlis_og_Jan_Martin_550x413.jpg

Etter årsmøtet ble det gitt en oppmerksomhet til noen av medlemmene med svært gode prestasjoner i året som har vært. Disse var:

 

Hans og Siri Simensen med H-Frøya, som ble Norgesmester lavland 2017 og også nr 2 som årets lavlandshund!

Ulrik Myrhaug og Setpoints Snuppa, som vant Sølvhunden 2017, årets irsksetter, årets høyfjellshund og årets lavlandshund!

Ulrik_og_hans_550x413.jpg

Etter årsmøtet holdt Ulrik Myrhaug et flott og engasjerende foredrag om sin vei mot målet.

Ulrik_presentasjon_550x309.jpg

Etter Ulriks foredrag kom Arild Mangschau og holdt et foredrag om nylanseringen av Den Glade Fuglehund.

Arild_presentasjon_550x413.jpg

 

Takk for et flott år, hilsen styret i Avdeling 2!