Lollipop

Nisk avd 7: Det nye styret 2018

Hei :-)
Årsmøtet i Nisk avd 7 var 25/1..det kom greit med medlemmer og styret la frem resultatet fra 2017.
Godt jobbet av avdelingen med god økonomi og mange aktiviteter i jubileumsåret.
Vi hadde en trivelig kveld med flott servering og fin stemning.
Noen fra tidligere styret takket for seg etter lang tids jobb med avdelingen. Tusen takk for den jobben som dere har
lagt ned. Det nye styret skal jobbe så godt de kan for klubben og miljøet.
Avdeling 7 er en stor avdeling med mange medlemmer...vi i styret ønsker innspill fra dere alle og håper vi kan tilby gode aktiviteter der vi
tar vare på rekrutteringen samt at vi fortsatt blir en avdelingen som er aktiv ute i felten...
Vi er avhengig av dere der ute for å få til dette :-)
Info om arrangement blir publisert på Nisk nettside samt facebook Nisk avd 7...følg med :-)

Det nye styret er:

Leder: Nina N Kjelsberg
Nestleder: Trond Kristian Karlsen
Styremedlem: Hans Jørgen Johansen
Styremedlem: Sigrid Grande Klyve
Varamedlem: Jan Harald Fremo
Varamedlem: Marit Skancke Langen
Kasserer: Birger Stene
Sekretær: Ivar Andre Skare