2017-03-20 14

Neadalens Jenny ny godkjent avlstispe

Neadalens Jenny oppfyller alle klubbens krav og er herved ny godkjent avlstispe.

Mor: N JCH Neadalens Super-Belle

Far: Neadalens Tarzan

Oppdretter:Kristine og Torgeir Møst

Eier: Stian Wergeland