Protokoll 2

Nå kan du lese NISK stiftelseprotokoll

Snart 100 år etter at det første blekket tørket i NISK’s stiftelsesprotokoll, er NISK sin første møteprotokoll tilgjengelig for alle.

- Protokollen ligger nå fysisk i Statsarkivet i Trondheim. Vårt æresmedlem Per Harald Nymark skal ha æren for at denne protokollen nå er sikret for framtiden. Han hadde på oppdrag av styret tatt vare på den fram til i fjor.

Da besluttet styret at den skulle overlates statsarkivet, digitaliseres og legges ut i arkivets digitalarkiv. Slik er den tilgjengelig for alle som ønsker å leses den. Det passer jo veldig godt at dette skjer 100 år etter at de første sidene i våre historie ble skrevet, sier leder i NISK Tore Salvesen.

 

 

Klubbens første formann samlet til stiftelsesmøte i Oslo Militære Samfunn 16.juni 1917. De hadde da på forhånd tegnet 51 medlemmer.  Den gangen som da var målet å få fram gode hunder, gjennom å avle å utmerkede jakthunder.

 

I møteprotokollen som får fra stiftelsesmøtet fram til 1934, ken en fra første møte lese:

 ”Man foretog derpaa valg af styre og hvilket fik saadant utfald:

  1. Kapt. Corn. Schilbred, Kristiania
  2. Skibsreder N.A.P. Haubo, Kristiania
  3. Jøfgen L. Cappelen, Kristiania
  4. Jørgen S. Wiik… Kristiania og
  5. Fabrikeier Marcus Halvorsen.

Til formand valgtes kapt. Schilbred og til sekretær Jørgen S. Wiik...

 

Styre gaves mandat til at udarbeide forslag til love for klubben. Hvilke blir at vedtage i neste møte. Endvidere bemyndiges kapt.Schilbred til at utarbeide standard for rasen.”

Ønsker du å lese mer i protokollen, klikk her:   Forhandlingsprotokoll NISK 1917-1934