NISK LOGO_200x200

Årmøtet avholdes i Caverion sine lokaler på Lillehammer (samme bygg som Biltema)

Minner om årsmøte i avd 3 torsdag 28/1

Oppfordrer flest til å møte så kan vi sette programmet for 2016 i sammen. Ønsker fortsatt innspill

Dagsorden

Ved NISK avd. 3’s Årsmøte

Caverion, Lillehammer

Oskar skoglysvei 2, 2619 Lillehammer

Torsdag 28. januar 2016, kl.19.00

 

DAGSORDEN

 

Sak 1:

Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

Sak 2:

Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

Sak 3:

Årsberetning for 2015

Sak 4:

Regnskap for 2015

Sak 5:

Innkomne forslag

Sak 6:

Budsjett og handlingsplan for 2016

Sak 7:

Valg av avdelingsstyre

Sak 8:

Valg av utsendinger til representantskapet

Vedlagt ligger årsberetning og regnskap for 2015.

budsjett 2016 nisk.pdf

Årsberetning.docx

Hovedbok 2015.xps

Balanse 2015.xps

resultat 2015.xps

Skriv ut årsmøtedokumentene og ta med på møtet.