Den komplette Fuglehund

Meld deg inn i Norsk Irsksetterklubb nå å få en utgave av Jubileumsboken i velkomstgave.

Vervekampanje - Alle som melder seg inn i NISK før nyttår får tilsendt et eksemlar av 100-års Jubileumsboken "Den komlette fuglehunden"

Ønsker du å melde deg inn i NISK. Finner du innmeldingsskjema HER (linken tar deg videre til NKK's sider) (Gjelder kun medlem m/fuglehunden)
 
For andre medlemskap og om man ikke Ønsker å betale med VISA/MasterCard send mail til post@nisk.no med kontaktinfo og hvilket medlemskap du ønsker ! For familiemedlemskap MÅ en person med samme adresse være medlem NB! husk å oppgi navn på hovedmedlem. Ta evt kontakt med sekretær ved spørsmål.
 
 
For adresseendring ta kontakt med:
 
Sekretær 
Ellen Bakke Dobloug 
Fartvegen 270
2324  Vang H
Mobil 413 25 189
 
Adressendring kan også gjøres på "Min side" på www.nkk.no
 
Priser:
            
Medlemskap UTEN „Fuglehunden“ koster
kr. 200,- pr. år
Familiemedlemskap  koster
(her må en person med samme adresse fra før være
medlem og denne persons navn må oppgis ved innmelding)      
  
kr. 200,- pr. år
 
 
 
Medlemskap MED ”Fuglehunden”  koster
og inkluderer:
  • 6 nr. av blaget ”Fuglehunden”
  • Medlemsfordeler på bladet ”JAKT”.
kr. 450,- pr. år
 
 
 
 I tillegg kommer grunnkontigent til NKK pdd kr. 190,-
Er du medlem i flere klubber tilkommer det en grunnkontigent.