35l00gfz

486 nye i 2015

IS holder stand

Irsksetteren holder stand på mer enn fugl. Også i antall nye valper. Mens antallet gruppe 7 hunder har vært fallende de siste årene ligger antall nye IS stabilt på mellom 450 og 500.

I 2015 viser foreløpige tall at det ble registret 486 nye IS. Dette er så å si nøyaktig på gjennomsnittet for de siste ti årene (489).

­- Vi ser at tilbakegangen i antall hunder i gruppe 7 i først rekke kommer av at det registreres færre ES og GS, så slik sett skal vi være fornøyd med interessen for vår rase, sier avlsrådsleder i NISK Tor-Hartvig Bondø.

Han mener likevel at kvaliteten på hundene er viktigere enn antall som blir registrert hvert år.

- Og der har vi oppnådd mye siden 1980, da det ble registrert bare 138 irsksettere i Norge. Mange oppdrettere har jobbet med å forbedre rasen. Etter hvert ser flere og flere at irsksetteren er en svært god, trivelig, godlynnet og sunn flerbrukshund.

De siste årene har også de som er interessert i å konkurrere med sine hunder et godt utvalg av valper å velge blant. I år vant NISK sitt lag NM lavland, og to av tre på pallen individuelt var røde, noe som viser at for den som er villig til å satse på konkurranser, så kan en vinne på alle arenaer med en irsksetter, sier Bondø.

 

 

Alle raser
Flere gr.7 raser

Flere gr.7 raser

ivktzkhx
Antall reg. per år siden 1985 kilde DogWeb

Antall år for år