Elin%2Bog%2BPukka_550x514

Kongsberg 30. januar

Innkalling til årsmøte NISK avdeling 2

Vi inviterer til årsmøte på Kongsberg Vandrerhjem, Vinjesgt 1, Kongsberg 30. januar.

Selve årsmøtet starter klokken 18:00.

DAGSORDEN:
1. Åpning av møtet
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Forslag til handlingsplan og budsjett
7. Saker til Representantskapet (tidl. Generalforsamling)
8. Inkomne forslag
9. Valg av avdelingsstyre
10. Valg av representant til Representantskapsmøte i NISK
 
Frister til årsmøtet:
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet kan fremmes helt frem til punkt 2.
Dette gjelder saker som ikke får alvorlige konsekvenser for avdelingen.
Forslagene bør fremmes skriftlig.

Etter årsmøtet får vi et spennende og lærerikt foredrag med æresmedlem Elin Wittussen!

Inngangsbillett kr 100,-

Norsk Irsksetterklubb er 100 år i 2017, noe som skal markeres med spennende arrangementer. Vi starter opp jubileumsåret med kaffe og bløtkake!

Vel møtt!