Ulrik og Pralin_500x667

Innkalling til årsmøte NISK Avdeling 2

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NISK AVD. 2 (BUSKERUD/VESTFOLD/TELEMARK)
Mandag 1.februar 2016 kl 18.30 på Kongsberg Vandrerhjem, Vinjesgt. 1, 3616 Kongsberg
 
DAGSORDEN:
1. Åpning av møtet
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Forslag til handlingsplan og budsjett
7. Saker til Representantskapet (tidl. Generalforsamling)
8. Inkomne forslag
9. Valg av avdelingsstyre
10. Valg av representant til Representantskapsmøte i NISK
 
Frister til årsmøtet:
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet kan fremmes helt frem til punkt 2.
Dette gjelder saker som ikke får alvorlige konsekvenser for avdelingen.
Forslagene bør fremmes skriftlig.
 
Umiddelbart etter årsmøtet formelt er avsluttet vil vi få høre foredrag med bilder fra IRSKSETTEREN som deltager i NM/VM
 
Styret ønsker VEL MØTT!